Четири лични истории

Четири лични истории

Обидена съм на мъжа си

(сесия с клиент)

Всеки път, когато ме обижда се гневя на себе си от избора, който съм направила. Чувствам се зависима от него и нямам никакво право на избор, но не мога да си тръгна. След работа с клиентката се разбра, че обидата е към нейния баща, защото той се е отнасял зле с майка и. Когато отидохме по- надолу в подсъзнателния модел се разбра, че тя трябва да отговаря за щастието на майка си и най-голямия и страх беше, че може да я изгуби. Разбрахме в кой първи момент от живота и се е появил този страх. Оказва се, че майката е била в болница, когато тя била на около 3 години.

Когато я попитах защо държи този страх, че ще изгуби майка си, с какво той и служи в живота, отговора и беше, че така се е научила да се справя с живота, да е трудолюбива. Ето как една негативна подсъзнателна програма ни учи на положителни качества.

Неудоволетвореност от реализацията

(сесия с клиент)

Когато започнахме работа първото чувство, което клиентката каза, че не е доволна от това, че другите не я одобряват и е разочарована от хората. В процеса на работа се разбра, че тя всъщност е разочарована от себе си, защото се чувства неспособна и ненужна. И лошото било, че е била някак си излишна и от това имала усещането, че е отхвърлена. Попитах я защо се чувства така и тя отговори, че имала чувството, че все не я харесват и като, че ли все не се е справяла като малка и това непрекъснато го чувала от родителите си. И кое е по-лошото от това да не те харесват, продължих да питам аз и нейният отговор беше: “Винаги са ми казвали, че съм тъпа“. Разплака се. Това беше и нейното коренно убеждение, което я учеше да постига това, което иска, да е целеустремена, да развива качеството постоянство.

Ето как когато са ти насаждали едно убеждение в детството, то оказва влияние в целия ти живот и те кара да изпитваш неудовлетворение от това, което правиш.

Недоверие в хората

(Сесия с клиент)

Чувството, че винаги те лъжат. Клиентката че чувстваше предадена и като идиот в тази ситуация. Когато трябва да се защити беше безпомощна да го направи, защото зависи от мнението на другите. И ако те не я харесат ще се чувства отхвърлена и ще остане сама. И така има чувството, че не я обичат, защото не е достатъчно добра и винаги са предпочитали другите пред нея (в случая родителите винаги са хвалили нейния брат). След това тя каза, че ако се провали няма да я обичат нейните родители и тя ще ги разочарова и трябва да е добра. А когато стигнахме до случай в детството, когато ги е разочаровала за първи път, тя се почувствала много виновна. Работихме с чувството за вина. Но най-дълбокото и убеждение беше, че се чувства жертва. Това чувство беше не само от този и живот, а и на генетично ниво. Премахнахме тези негативни програми, които от своя страна са я научили да казва истината и да получава грижа и внимание от другите. Ето как работи подсъзнанието. Но с Тетахилинг тези подсъзнателни модели се премахват бързо и с осъзнаване на всяка една ситуация.

С мен се отнасят несправедливо

(Сесия с клиент)

Жената имаше чувството, че се подиграват с нея по някакъв начин и я унижават. И така тя се чувства слаба и не може да се защити. Другото чувство е, че няма право на защита и се чувства безсилна от това. Следващо, което клиентката споменава е че това безсилие я сковава, сякаш е в завързана и нищо не може да направи. Върнахме във времето, когато е била бебе и са я държали завързана в пелените (преди години така слагаха бебетата в пелени и ги повиваха с повой отгоре). Тя е била малка и не е можела нищо да каже, а само е плачела. Когато я попитах дали и сега се чувства така, когато трябва да се защити, тя описа същото това чувство. И до днес тя има това чувство, че е безсилна да се защитава. Разбрахме какво полезно е научила. Научих я на нови усещания и чувства: че може да защитава, че и позволено да го прави. В един от миналите и животи тя видя, че била роб, окован във вериги. Поработихме с това и завършихме този опит от минали прераждания.