КАК ПРИВЛИЧАМЕ ВИРУСИ?

КАК ПРИВЛИЧАМЕ ВИРУСИ?

Вирус – възбудител на инфекции, способен да се размножава само в живи клетки на човека, животното, растения или бактерии.

Съгласно Закона на привличането, ние привличаме към себе си това, което има в нас на фините нива, на ниво вибрация. Вирусът привлича подобни на неговите вибрации, които се формира тя в зависимост от състоянието на човека.

Почва за попадане и развитие на вирусите в организма на човека се явява енергията на деструктивен характер, която възниква в резултат на вътрешни проблеми със самооценка, достойнство, смисъл на своето съществуване.

Появата на вируси в организма сигнализира на човека за отсъствие на радост радост в живота, живот в някаква илюзия, преживяване на печал и скръб по този повод.

Състоянието на човека — това е определено качество енергия, която го поддържа. Човек сам създава условия и се явява благодатна почва за заразяване с вируси.

Подобно качество вибрации (енергия), може да бъде създадено, както в този живот, така и предадени по наследство, във вид на програми (вибрация, информация), носеща в себе си убеждения на предците за изгубен смисъл в живота, от които те са се ръководили – чувство за унижение, което те са преживяли, загуба на Божественото в себе си, отсъствие на чувство за значимост и достойнство, разочарование и съжаление за изгубеното.

Предадените ви програми на генетично ниво или от минали животи може да «спят» в ДНК и да се активират в тези случаи, когато човек изпитва изброените чувства. В тези случаи също се понижава имунитета и това отваря път за проникване на вируса.

Заразяването се случва в следствие на благоприятни условия за неговия живот, а след това вируса, като обикновено същество желаещо да живее, започва да поддържа тези условия в организма на човека за своето съществуване. Това, което ние наричаме енергийно – информационен фон.

Вирусът се настанява в клетката и става част от човека. За да убиете вируса, трябва да убиете част от част човека. Медицината лекува вируса с препарати, а вирусът се храни с енергията на човека. Човекът гълта таблетка, но това не решава неговия проблем това, което той чувства в себе си – унижен, изгубен, без смисъл в живота. Противовирусният препарат действа на всичко, но не и на мислите.

За да премахнете вируса, трябва да излекувате човека от причините, създаващи еднакви вибрации с вируса. Достатъчно е да промените своето отношение към себе си и света, да създадете нов смисъл в живота си, да се избавите от страх, че ще се разболеете, да прекратите да се паникьосвате по различни поводи, да повишите своята самооценка, да пуснете тъгата и печал. Вашите вибрации ще се изменят и вирусът сам ще напусне тялото, тъй като за него няма благоприятна почва за живот.

В старческа възраст, като правило при човека има малка активност, а мислите за себе си са за преживяно много в живота. Който каквото да казва старите хора не са толкова нужни в обществения живот, а често даже за своите близки, така че те не виждат радостта от живота си.

Всички препарати за възрастни хора влияят на мозъчната активност (в медицината по този въпрос има официални научни обяснения), те стават вяли, разсеяни, спят повече, съобразяват по-малко, живеят с хапчета, нямат желания, сили да променят светогледа си.

Други чувства, освен безполезност са вина, страх и липса на себеуважение.

Всичко това противостои на възможността да се измени качеството на енергията (вибрацията) на човека. Обикновено в душата и главата на много хора липсва божественост, чувството за единство със всичко, което съществува и правилна представа за света и смисъла на живота.

Това е още една невидима задача на вируса – да накара клетката да стане активна. Той живее за сметка на нейните ресурси и затова, за да преживее клетката е нужно да прояви активност или да умре.

По такъв начин вирусът подтиква целият организъм да премине в активно състояние – да търси смисъл в живота, да се движи към духовното в живота, защото материалното вече го има – кариера, и амбиции, семейство, деца и дори нуждата от социум.

Остава само едно — Висше, Духовно, Божествено. А иначе, как от всекидневните дела или мързела да накараш човека към по-висшето? Само чрез болест. Забелязали ли сте, че само в тежки случаи повечето хора се обръщат към Бог и се молят за помощ

Всички организми, живеещи на Земята се състоят от клетки, но вирусите нямат клетъчен строеж, но те имат своя ДНК. Вирусите са организми, които приличат на малки роботи и «използват разума на клетката».

Тъй като вирусите притежават собствен обмен на вещества, извън клетката те съществуват във вид на «не живи» частици. В този случай може да се каже, че вирусите представляват инертни кристали. При попадане в клетката те отново «оживяват». За това е важно да мием и дезинфекцираме ръцете си. И помните, че за да имате добър имунитет е нужно да поддържате емоциите на високо вибрационно ниво – радост, смях, позитивни мисли.

Вирусната инфекция идва в живота а да ни разтърси и каже: «Радвай се на живота, цени го във всички проявления. Настъпи епоха на любов. Спомни си кой си ти!

Ако статията ви е харесала, споделете я!