Какво е подсъзнание и както ръководи живота ни?

Какво е подсъзнание и както ръководи живота ни?

Това е част от нашият мозък и нашата клетъчна памет, която съхранява всички знания, умения и минал опит, всички спомени, навици, внушения, приети от други хора, а също така заблуди, стереотипи, убеждения и вярвания.

Там се зараждат желания и потребности.

Тази част от нашата психика най-малко се вълнува от достоверността на информацията, фактите, отчитане и анализ на резултатите. Влияние оказват чувствата и емоциите и свързаните с тях положителни или отрицателни и събития в живота ни.

Подсъзнанието играе роля на управляващо физическите процеси в тялото на човека. Процесите на храносмилане, асимилация, циркулация на кръвта, дишане, работа на сърдечния мускул, бъбреци и всички останали жизнено важни процеси се регулират от подсъзнанието. Като, че ли то изобщо не спи, даже по време на сън, когато съзнанието почива, подсъзнанието става повече активно, а в реалния живот изпълнява всичко, което е записано в него.

Подсъзнанието по своята природа е цялостно и прилича на дете, което възприема непосредствено и буквално.

Още една характеристика на подсъзнанието, това е отсъствие на понятието време. За него всичко е само „ТУК И СЕГА”. Затова, за да внедрите успешно идеи в своето подсъзнание, на вас ви е необходимо да ги преживеете, като че ли всичко става тук и сега. Единственият момент, когато можете да преживявате чувства и усещания в своето тяло, това е настоящия момент.

Още една важна характеристика на цялостното възприятие на подсъзнанието-вашето подсъзнание не прави разлика между това, което става във вашето въображение и това, което вие възприемате като реалност. За него всичко това е едно и също.

Подсъзнанието също така не вижда разлика как вие възприемате себе си и как възприемате другите. Например вие може да оценявате себе си като „добър човек”, а другия като „лош човек”.

Вашето подсъзнание възприема това по следният начин: „Ако аз правя това, което прави този друг човек, то аз се считам за „лош”.

Програмите в подсъзнанието се формират с помощта на емоции. Колкото по-силна е една емоция, която се асоциира с една идея, толкова по-дълбоко тази идея се отпечатва в подсъзнанието. В най-екстремните ситуации това довежда до формиране на програма, която често се запечатва под влияние на шок, стрес или силна емоция. Само едно такова преживяване може да се запечата в подсъзнанието много дълбоко.

За пример може да послужи проста ситуация: Дете е изплашено или ухапано от куче и този спомен остава дълбоко в подсъзнанието и оказва влияние цял живот. Това може да стане фобия по отношение и на други житейски ситуации.

В резултат на много повтарящи се и втълпени мисли също се формират програми в подсъзнанието. Подсъзнанието формира и нашите навици. Когато се опитвате да се избавите от някакъв блокаж, който повече не ви носи полза е важно да се изведе на ниво съзнание, за да може след това да се внедри нова програма, много по-полезна, която ще служи за промяна на навика в живота ви.

Много леко и ефективно това може да се случи, когато вашият мозък функционира на ТЕТА честота.

Много често в живота си човек действа неосъзнато, автоматически, осмисляйки станалото след известно време. Някой го наричат интуиция или рефлекс, но най-точната причина за това поведение това е работа на нашето подсъзнание.

То може както и да ни помага, така и да ни пречи за да осъществим нашите намерения и да се движим към целите си.

А функцията на нашия ум се заключава в това да съгласува нашите убеждения и реално преживяния опит. Това означава, че мозъка ни ще регулира биологията на нашият организъм и поведение, в съответствие с убежденията ни. И като цяло, за да променим блокажите и убежденията си е нужна още по-нова и нужна информация.

И за да може тази нова информация да се закрепи в подсъзнанието, на вас ви е необходимо да започнете да действате съгласно новата парадигма.

За работа с подсъзнанието може да се приложи вече работеща методика – ТhetaHealing®. Тя е разработена преди 20 години от Ваяна Стайбъл.

За да се справите с вашите подсъзнателни убеждения може да потърсите

помощ или да усвоите методиката на работа с Тета лечение и сами да премахвате убежденията  в подсъзнанието си.

Бъдете здрави и успешни!

Един разговор може да промени живота ти!

Свържи се с мен за  получаваш съвети и статии  или за безплатна предварителна  среща !

Споделете статията с други, ако ви е харесала!

[ninja_form id=11]