Убежденията – ключът към личното щастие

Убежденията – ключът към личното щастие

Ние сме много щастливи, че в процеса на еволюцията мозъкът се е научил да създава вярвания и убеждения. По-голямата част от тях изглеждат същите като въздуха, който дишаме – невидими.

Представете си, ако непрекъснато трябваше да мислите как да ходите или как да дишате. Вашият мозък прави несъзнателно изключително много полезни неща, изпълнява ги без да полага никакви усилия.

Това отчасти се дължи на факта, че можем да насочим вниманието само към една задача (в неврофизиологията това се нарича „местна“ информация). Но освен това, поради житейски приоритети, ако трябваше да мислите за абсолютно всички операции, необходими за поддържане на собственото си съществуване, дори нямаше да можете да спите нормално, тъй като по-голямата част от времето вероятно бихте прекарали в мисъл как сърцето ви бие и белите дробове дишат.

Тъй като не е нужно непрекъснато да се грижите за това как да поддържате сърдечен ритъм, си струва да благодарите на мозъка, който действа като команден център, контролирайки вградените физиологични „убеждения“ на тялото.

1. Убежденията не са просто абстрактни идеи или теории.

Всъщност те са много физиологични и… имат електрически характер. Те физически съществуват в главата и действат според собствените си физически „закони“.

Реалността, която виждаме е като проекция на „екрана“ на възприятието, започва с потока от информация, възприеман от петте сетива. Този стимул (един или повече) създава поредица от импулси на вашите рецептори, които се движат в мозъка (входна информация) и се разпространяват в различни области на мозъчната кора и клетките в тялото.

Това, което преживявате или изпитвате, е само устойчив модел на електрическа дейност, предавана чрез мозъка.

Накратко, убежденията ви карат да сте това, което сте.

Това означава, че голяма част от това, което възприемате за вашата личност, се дължи на вашите убеждения.

Това, в което вярва човек е отношението му към себе си, отношението му към света около него. Убежденията са най-важната част от личността на човека. От вътрешните нагласи и вярвания зависи изцяло това как се формира неговата съдба и живот.

ВЯРАТА е и опитът, и знанията, придобити в резултат на живота или генетични програми от предишни поколения, от минали прераждания, от опитност на душата.

Тези нагласи, преобразувани в представи, образи и усещания за човека са основата за приемане на всички негови житейски решения.

Позитивните убеждения правят човека морално силен, което го прави успешен, ефективен, богат, щастлив. Негативните нагласи и неадекватните вярвания правят човека слаб.

2. Съзнателни и подсъзнателни вярвания и убеждения.

Съзнателните вярвания се записват в мозъка на човека и най-често са дефинирани. Подсъзнателните вярвания са най-важни,  те се реализират в живота на един човек и работят на нивото на неговите качества, емоции, реакции и навици. За да промените КАЧЕСТВОТО СИ НА ЖИВОТ, е важно да промените точно навиците и нагласите – подсъзнанието.

Подсъзнателните убеждения определят 98% от всички ваши действия, живот, съдба, социален статус, щастие.

Разликата в убежденията в подсъзнанието и съзнанието са напълно различни. Противоречието между съзнателното и истинското поведение води до много противоречия в човека.

Вероятно често срещате хора, които съзнателно знаят и разбират всичко – и как да живеят правилно, и какво да правят правилно и какво трябва да направят, за да са щастливи, успешни, радостни, силни, богати, любезни и смели. Но в живота си те не могат да реализират нищо и стават външно и вътрешно бедни и слаби, именно поради негативите модели в подсъзнанието.

3. Положителни и негативни убеждения.

Положителните вярвания

Включват всички вярвания, които дават истинска радост и състояние на щастие, сила, увереност и енергия. Вяра в успеха, висока ефективност и положителни резултати. Позитивните вярвания винаги са подкрепени от положителните чувства на човека и отговорът е – благодарността и любовта на другите хора, духовните и материалните награди.

Вътрешно човек расте и той е щастлив. Позитивните вярвания са силни, пълни и адекватни отговори на най-важните въпроси, свързани с живота. Тези вярвания предизвикват радост и вълнение на жизненост, премахват ограниченията, страданието, болката, максимизират потенциала на самия човек.

Какво са убежденията?

Негативните убеждения

Те са неадекватни възприятия и нагласи. Тези нагласи и неадекватни възприятия водят до загуба на радост в сърцето, болка и страдание, загуба на сила и енергия. Негативните вярвания и емоции в крайна сметка водят до унищожаване на живота на човека.

Отрицателните убеждения могат да бъдат от този живот и наследени от предците, от минали прераждания и от душата.

Всички лоши подсъзнателни нагласи трябва да бъдат идентифицирани и заменени с положителни. Всичко, което не успявате да постигнете в живота си се дължи на тези негативни убеждения.

Например:

  • В детството си ние сме възприели любовта като такава, поради начина, по който са се отнасяли към нас родителите ни или тези, които са се грижили за нас. Ако е имало домашно насилие, детето може да го възприеме като любов. Създава се негативното убеждение: „Любовта е насилие“, „Любовта е болка“, “Любовта е репресия“. Това пречи на човек да създаде хармонични отношения и винаги ще иска да избегне любовта.
  • Или може да се чувстваш отхвърлен – така бягаш от успеха. Може да се страхуваш да не направиш грешка, което те кара да не предприемаш действия и т. н.

Убежденията са много.

Подсъзнанието винаги ни пази и защитава. Тези подсъзнателни програми се махат, ако разберем защо не са ни полезни.

Вече има открити методи за работа с подсъзнанието. Един от най-ефективните и с бързи резултатни е ThetaHealing / Тета лечение.

Предимствата на метода са, че работи с подсъзнанието на 4 нива едновременно – убеждения от този живот, от минали животи, от ниво душа и от убеждения, които сме наследили от предците.

Другото предимство е, че се работи в Тета вълна на мозъка, което позволява бърз достъп до подсъзнанието.

И най-важното е, че се работи чрез енергията на Създателя.

Всеки, който желае бърза промяна и поема отговорност за своя живот и търси начин да се справи с неуспехите си, може да се обърне за помощ към мен или да премине обучение и да работи със себе си.

Бъдете здрави, успешни и живейте в изобилие!