Метод – Истината в подсъзнанието

Какво представлява този МЕТОД?

Събрала съм целия си  опит до тук в  концентрирано  знание в един нов начин на работа. МЕТОДЪТ е лесен и дава много мощни и мигновенни резултати.

МЕТОДЪТ е есенцията на знанията ми до сега и това, което ми беше дадено като информация, с цел  пробуждане на човека, с помощта на истината, която освобождава на всички нива.

С МЕТОДА намираме  ключовия заряд, където има нерешен проблем.

За да спрем да повтаряме  определени сценарии в живота си, те трябва да бъдат осветлени, признати и приети.

С МЕТОДА човек разбира кой е в действителност, без повече да се съди, критикува, обвинява, гневи и да си създава лъжливи представи за себе си. Вътрешната свобода, любовта към себе си  и осъзнатостта са следствие.

Методът се състои от 2 части:

💠 Диагностика

💠 Изцеление чрез истината

В резултат получавате баланс във всички сфери на живота си:

💎 Отношение с мен

💎 Отношения с родителите

💎 Отношения с партньора

💎 Отношения с деца

💎 Отношение с тялото

💎 Отношения с парите

💎 Отношения с работата – бизнеса

💎 Отношения с приятели

💎 Отношение с Висш Аз