Курс Интуитивна анатомия – Intuitive Anatomy

1700,00 лв.

  • Предварителни изисквания: да сте преминали курс „Ти и Създателят“
  • Продължителност:  15 дни
  • Място на провеждане: онлайн в ZOOM, без запис
  • Цена: 1700 лв.

При записване 5 дни до обявената дата на курса цената е 2000 лв.

Курс Интуитивна анатомия – Intuitive Anatomy

1700,00 лв.