Курс Ползвател по Нейрографика®️

320,00 лв.640,00 лв.

🖥️ Място на провеждане: На запис в Телеграм

Курсът остава завинаги за вас!

📅 Кога: 20 – 30 октомври 2023 г.

Часовете не се уточняват, поради това, че има запис на курса

🔴 До 18 октомври цената е 280 лв.

Курс Ползвател по Нейрографика®️