Курс Ти и Създателят – You and the Creator

510,00 лв.

Предварителни изисквания: Да сте преминали курс Дълбоки разкопки по ТетаХийлинг®

Продължителност:  2 дни

Място на провеждане: онлайн в ZOOM, без запис

Дата: 4 и 5 ноември 2023

Час: 12.00 – 19.30 ч.

При записване 5 дни преди обявената дата на курса цената е 510 лв.

Ако искате да участвате в повече от 1 курс може да видите пакетни цени тук.

Курс Ти и Създателят – You and the Creator

510,00 лв.