Закони на любовта

1. Първи закон на любовта – Закон за принадлежност

Всеки, който принадлежи към нашето семейство, има еднакво право на принадлежност. Щом на някой от членовете на семейството му бъде отказано правото на принадлежност, има нарушение на реда и  има последици за цялата семейна система.

Примери:

  • Най-очевидният пример е, когато член на семейството е убит. Най-честият начин за това е абортът. Каквото и да е оправданието за това, в душата на престъпника, преди всичко в душата на майката, то има далечни последици. Същите последствия ще възникнат и в душата на другите членове на семейството.
  • Друг вид изключване е, когато дете е изоставено и дадено за осиновяване. Или когато крият детето от други връзки и по този начин го изключват. Това важи и за нелегалните аборти.
  • Когато член на семейството е изключен, защото се срамува. Например дете с тежки увреждания или член на семейството, който е приел друга религия или е виновен за нещо.
  • Има и принадлежност на забравени деца, които не се споменават. Например мъртвородено бебе. Но включва и спонтанен аборт и замръзнал плод в утробата.

Кой принадлежи към семейството и кой членове имат право да принадлежат?

Оригиналните семейни констелации на  Hellinger® показват кои хора принадлежат към нашето семейство и следователно трябва да бъдат признати за членове на него. По въпросите на решаването на проблеми, в допълнение към кръвните роднини в едно семейство, често принадлежат и други хора.

Какви са последствията, когато член на семейството бъде лишен от принадлежност по този начин?

Последици от изключване

  • В случай на изключване на един от членовете на семейството, в семейството има движение към връщане на изключения или забравения член и мястото, което му принадлежи. До тогава той ще бъде заменен от друг член на семейството. Този член на семейството е под влиянието на изключеня, без да го осъзнава. Изключеният привлича вниманието на семейството към себе си по този начин – чрез друг негов член. Този друг също се чувства изключен. Той поема чувствата и симптомите на изгонения член и в крайна сметка и неговата съдба. В семейните констелации наричаме това „преплитане“.

В оригиналните констелации на Хелингер се появява това преплитане. То изчезва, когато изгонения член на семейството бъде „върнат“. Поразителното тук е, че заплитането обикновено включва члена на семейството, който по никакъв начин не е отговорен за изключването. Често това е някой от следващото или по-следващото поколение. Той е избран за това от друга сила, която е от другата страна на представите ни за вина или невинност. Тази сила вижда всичко в неговата цялост. Тя се стреми да възстанови реда, за да обедини всичко, което е разделено.

Много проблеми в семейството възникват от нарушаването на този ред. Така се оказва, че равното право на принадлежност се определя и осигурява от висша сила.

2. Втори закон на любовта – йерархията

Вторият основен житейски принцип, редът на старшинството, изисква всеки от нас да заема в семейството си място, което му е отредено и което се полага само на него. Този ред на приоритет е йерархичен.

Това означава: в семейството има хора, които са по-високи и затова вървят първи, и други, които са по-ниски, които са дошли след тях. Поредността се определя от времето на принадлежност. Този, който е станал член на семейството по-рано, има предимство пред тези, които са дошли по-късно. Така че родителите идват преди децата, първородното дете идва преди второто дете и т.н.

Ако някой, който дойде по-късно, се издигне над този, който дойде преди него, той нарушава тази йерархия. Всеки в семейството има свое място. Никой не може и няма право да оспорва това място, например като се извисява над него или иска да го измести от това място.

Редът на йерархията в нашата култура често се нарушава, защото е безмилостно пренебрегван от мнозина, позовавайки се на личната свобода и правото да се развиваш според собствените си идеи. Последствията от такова нарушение са опустошителни. Те решават дали ще има или не успех или неуспех и често решават и въпросите на живота и смъртта. И показват, че тук става дума за естествен ред, който никой не може да наруши без сериозни последствия за себе си и околните.

По време на констелацията се откриват нарушения на йерархичния ред. Тяхното възстановяване е условие за успешен живот във всички области.

3.Трети закон – Баланс на даване и получаване

Основният житейски принцип на баланса по въпросите на „даване и получаване“ ни е предписан от нашата съвест. Той служи като обмен в нашите отношения. Веднага щом вземем нещо от някого или получим нещо от някого, ние се чувстваме длъжни да му дадем нещо със същата стойност. Това означава: ние се чувстваме длъжни към него, докато не му дадем нещо подходящо и не изплатим дълга. След това отново се чувстваме свободни по отношение на него. Съвестта е тази, която не ни оставя на мира, докато не установим баланс.

Давай и вземай с любов

Ако някой ми даде нещо и аз го балансирам, например като платя пълната цена за него, връзката приключва. И двамата отново следват своя път. С любящите хора нещата са различни. Отвъд необходимостта от баланс, тук любовта влиза в игра. Тоест, щом получа нещо от този, когото обичам, му давам повече от същото или еквивалентно. Това кара другия отново да се чувства задължен. Но тъй като ме обича, той ми връща повече, отколкото балансът изисква. Така между влюбените обменът на „даване и вземане“ се увеличава, включително и дълбочината на връзката им.

Нарушаване на реда на „вземане“

Редът на „Дай и вземи“ също се нарушава, ако дам на друг повече, отколкото той желае или може да ми върне. Мнозина, задушавайки друг с любовта си, смятат това за особена проява на любов. Например, ако се опитвате да дадете на някого повече, отколкото може да понесе. По този начин изваждате баланса на връзката си извън равновесие. След това е трудно другя да възстанови равенството. В резултат този, на когото се дава твърде много, се ядосва и напуска връзката. Отклоненията от мярката имат обратен ефект, отколкото очаква даващият. Връзка на двойка, в която човек дава повече, отколкото взема, е обречена на провал. Подобни на тези, при които човек взима повече, отколкото иска или може да даде.

Изискването за баланс на „даване и вземане“ не се прилага в отношенията родител-дете. Кой може да даде нещо със същата стойност на родителите си? Вместо да им върнете нещо, вие го предавате, преди всичко на собствените си деца и, като сте в услуга на живота, по други начини.

Баланс в лошото

Чувстваме нужда да възстановим баланса, особено когато други са ни наранили. Тогава и ние искаме да им направим нещо: „око за око, зъб за зъб“. Удивително е, че и двете страни чакат този баланс. Не само жертвата, която е пострадала, но и този, който е причинил тази вреда. Нарушителят иска да се освободи от вината си, като я изкупи. Защото чувства, че това, което е направил, е отишло твърде далеч.

Нуждата от компенсация, дори в сферата на лошото, е неустоима. Ако се опитаме да потиснем тази нужда и да я преодолеем с благородна добродетел, застрашаваме връзката. Другият минава през прошката от отношенията на равни към отношенията от по-ниско към по-висше. Резултатът е подобен на ситуацията, когато единият облива другия с любов, давайки повече, отколкото другият може да върне.

Най-добрият начин да компенсирате лошото е не да нараните другия по-сериозно, а да го нараните малко по-малко. Означава: отмъщавате, но този път с любов. Изведнъж другият е изненадан. И двамата се споглеждат и си спомнят старата си любов. Очите ви вече блестят и размяната на „Дай – Вземи“ в добрия смисъл започва отначало. И двамата обаче стават по-внимателни и по-защитни един към друг. В резултат на този баланс любовта ви е станала по-дълбока.

Как влияе нарушението на базовите закони на семейната система?

Аз и моята майка – аз и моят живот. Сфери на влияние на майката

Аз и моят баща. Сфери на влияние на бащата.

Партньорски отношения

За абортите – За всички жени – баби, майки, дъщери и сестри