Семейни констелации ®

С КАКВО СА ПОЛЕЗНИ СЕМЕЙНИТЕ КОНСТЕЛАЦИИ?

Семейните констелации са мощен инструмент за различни сфери от нашия живот.  Ние винаги сме в отношения. И тези отношения започват от семейството, от нашите корени.  Чрез метода се показва как нашите предци ни влияят сега и в какви преплитания сме с тяхната съдба.

Семейните констелации  ти помагат :

✔ Да подредиш своя вътрешен свят,  до колкото си готов за това

✔Да разбереш какво стои на пътя ти към твоите родители, деца, партньор

✔Да знаеш как да продължиш напред с нов ресурс

✔ Да усетиш какво е да си на своето място и това ти дава сила, успех, баланс, здраве

✔ Да получиш отговори на въпроси,  които не си могъл да разрешиш с други методи до сега

✔ Да се  докоснеш до същността на отношения – родители – деца, партньорска връзка, бизнес отношения

✔ Да минеш зад завесата на видимото, за да разбереш и преработиш  своите травми

✔ Да разрешиш проблеми в бизнеса – фалити, ниска печалба, екипна работа, партньорства

Обучения и курсове