Какво е това Констелация?

Constellation – съзвездие

Това е метод, който се използва в група хора под ръководството на един човек. Тя е предназначена да разкрие пред хората скрития произход на техните неуспехи, болести, липса на направление в живота, пристрастявания и други подобни.

Констелация е необходима там, където има нужда от действие или нужда от решения.

На кого служат Семейните констелации?

 • Семейство: при всякакви конфликти
 • Партньорска двойка – любов, запазване и подобряване на отношения
 • Деца – при всякакви проблеми: в училище, при заболявания, агресивност, дефицит на вниманието, хиперактивност, пристрастявания и др.
 • Болести -да се разберат предпоставките за здраве и болест
 • Професии / работа – в конфликти или при липса на успех в професията в качеството на служител или при самостоятелна заетост
 • Бизнес и мениджмънт – в комуникацията, в йерархията, при вземането на решения Оригиналните Семейни констелации на Берт Хелингер се използват днес в:
 • Политика
 • Големи концерни, малки и средни предприятия, индивидуални предприемачи
 • Мениджмънт и управление на предприятия, университети, училища, съдилища, болници и, разбира се, при всякакви индивидуални въпроси.

На кого е нужна констелация?

Всеки човек, независимо дали става дума за лична или професионална сфера, ВИНАГИ е в отношения. Семейството е основа и база за всеки човек. Всеки, който иска да намери правилното място или своето призвание, трябва да интегрира в живота си основните житейски принципи, открити от Берт Хелингер и наречени Закони на любовта. Това са универсални закони на живота, които действат независимо от цвета, културата, религията и са основата за успеха в живота на всички нива.

Оригиналните констелации на Hellinger sciencia® ви отвеждат на място, където можете да разберете, че никога не е твърде късно да живеете щастливо. За всеки човек има само едно правилно място в семейството. И ако го заемете, тогава ще се отвори нова перспектива, водеща до способността да действате и да бъдете успешни.

Какво ви дава констелацията?

Резонансът, предизвикан в вас по време на констелация е неустоим и активен по помагащ начин. Докосва ви лично и в същото време всички, с които сте и имат нужда да бъдат свързани. Свързва ви с тези, от които сте били разделени, независимо по какъв начин.

Това означава: това е движение на любовта. Това е движението на една обгръщаща любов. Това е творческо движение, което изправя това, което е било в безпорядък. Единственото изискване е да се оставите да бъдете завладяни от него без вашите собствени желания или намерения. Това означава: вие сте отворени към тях и малки пред тях.

Чрез движението от духовното измерение, което обхваща заместителите и резултата, до който води, по време на констелацията се проявяват нарушения на системните порядки на самия клиент и семейството му, водещи до проблеми и заболявания. Тези порядки са основата на живота. Затова търсенето на добро решение за клиента и неговата система е тяхното възстановяване. В работата на Берт Хелингер те се наричат ​​“порядки на любовта“ и са в основата на живота.

Затова всичко е съобразено с клиента. Дори ако на пръв поглед понякога да има неподходящо решение за клиента – или изобщо няма решение – системата все пак вече е балансирана или е на път към там. Най-важното е клиентът да си позволи решението, здраве или успех и да е готов за него.

Тогава животът на клиента се подобрява значително. Това не е неоснователно твърдение, а опитът, натрупан през последните десетилетия от хиляди клиенти, които оттогава живеят по-свободни, по-щастливи, по-здрави и по-успешни от преди.

За какво става дума в оригиналните Семейни констелации на Берт Хелингер?

В констелациите винаги става въпрос за живота или смъртта. За всеки, който е преживял или се е запознал веднъж с този метод, неизбежно има едно вътрешно движение напред, т. е. напред към живот. Всеки се е срещнал в живота със ситуации, когато е предприемал нещо, но то не се получавало. Преплитанията се освобождават и той започва щастлив живот и може да носи отговорност. За сметка на старите несъзнавани привързвания живота ви се изпълва с истинската любов, общуване с душевна топлина, осъзнаване, уважение и мечтите стават реалност.

Метод на работа

По време на самото констелиране в групата се създава енергийно поле, което показва скритата семейна динамика за която никой не е предполагал, че съществува. Това помага на човека да види връзките между членовете в семейството си, да осъзнае къде се коренят тежки и проблемни ситуации в живота му, да разбере истината за своите неуспехи в живота.

Наблюдавайки констелацията, клиента разбира на ниво душа за какво наистина става въпрос, причините за дадена ситуация в живота му, кои закони на любовта са нарушени, кои членове от семейството са изключени от системата, причините за заболяване, неуспех, проблеми в бизнеса и др.

Водещият констелацията избира заместители на членовете на семейството на клиента и ги поставя в съотношение помежду си пред групата. Понякога заместители избира клиента. Заместителите веднага се чувстват като хората, които заместват, като предварително не знаят нищо за тях. Понякога те говорят с техния глас или имат симптоми като тези хора. Могат да започнат да треперят или не могат нормално да чуват и виждат. Този феномен не може да се обясни от гледна точка на традиционните представи на човека. От многото опити да се обясни това, най-близко е, че заместителите попадат в друго духовно поле. Рупърт Шелдрейк го назовава морфогенетично поле. Това значи, че всички минали събития и свързаните с тях чувства в една група се съхраняват в една обща памет. След констелации човек получава дълбока свързаност със себе си, със семейството си, движение във вярната посока, лекота, сила, увереност, чувството, че е на мястото си. Постига се вземане на правилни решения, емоционален баланс физическо изцеление и хармонизиране на отношенията в семейството и работата.

Теми, които се засягат при семейните констелации:

 • Партньорски отношения
 • Отношения родители-деца
 • Здравословни проблеми
 • Емоционални проблеми-страх, депресии, тревожност и др.
 • Конфликтни отношения във бизнеса
 • Вземане на важни решения

Кой се отнася към семейната система на човека?

 • Неговите биологични родители, независимо от това дали са живи или починали, известни ли са на човека или не. Сурогатни майки и спермо- донори, приемни родители, мащехи и втори бащи.
 • Неговите братя и сестри – живи или починали, родени или неродени, известни или неизвестни по линия на бащата и на майката, абортирани деца, мъртвородени деца, починали веднага след раждане, прекратили развитието си в утробата на майката. А също така и замразени ембриони в хода на изкуственото оплождане, оплодени яйцеклетки, които не са се прикрепили към матката, в това число и тези в резултат на приемане на контрацептиви.
 • Предишни съпрузи или значими мъже и жени в живота ни, еднополово партньорство, платоническа привързаност и духовни братства.
 • Всички деца на семейството – живи и мъртви, родени и неродени; за мъжете – известни и неизвестни. И същите неща, които се отнасят за братята и сестрите.
 • Други кръвни роднини – лели, чичовци, баби, дядовци, техните сестри и братя, прабаби и прадядовци, ако те са имали особена и тежка съдба ( убийства) Най-общо казано към семейната система принадлежат всички, които са въвлечени в процеса на възникване, съхранение, продължение и завършване на живота.

Има три начина, по които семейните констелации работят за вас:

 1. Първият начин е просто да присъствате, наблюдавайки констелациите на други участници. Знайте, че никога не сте съвсем отстрани, когато сте в такава група. Случващото се в работата на другите, ви въздейства винаги и нещо във вас самите неизменно се придвижва към място на повече разбиране, приемане и лекота.
 2. Вторият начин да учите е като участвате като представител в констелацията на друг участник. Ролите в които участвате, по някакъв начин винаги са свързани лично с вас и този опит безспорно ще разшири представата ви за вас самите и за възможностите на самия метод. Понякога преживяването ви в роля може да бъде изключително интензивно и трансформиращо, по-силно от всичко друго в тази работа.

3.Третият начин да получите от тази група е като поставите лична тема за работа. Този подход може да доведе до директно разрешение на вашия казус, както може и да покаже какво пречи на темата ви да получи търсеното разрешение в този момент. Във всеки един случай ще научите много от тази ситуация.

За да се създаде психологически защитено пространство за работа, подкрепящо доверието и разкриването на лична информация, всеки участник в групата се ангажира с декларация за конфиденциалност, което означава съгласие да споделя с други хора само лично преживяното в групата, но не и информацията предоставена от други хора.

След констелациите често човек се чувства необичайно-преживява съпротиви, страхове, може да е по-раздразнителен от обичайното, да променя своите настроения, често да изпитва тъга, физическо неразположение и др. Тези състояния са краткотрайни и преминават бързо,но това е добър знак, че процесите на промяна вече текат и констелациите са започнали да оказват своето въздействие, т.е. започнал е процес на изчистване на по-дълбоки нива.

Отговор на често задавани въпроси?

До каква възраст не се правят констелации?

За предпочитане е деца под 18 год. да не се полагат на констелации. В тези случаи е добре да присъстват двамата родители. Проблемите с по-малки деца също се разрешават от родителите.

Ако ви е трудно да работите в група може като начало само да присъствате и когато усетите, че може да изложите своя проблем,тогава да се включите. Но само присъствието ви е достатъчно,за да навлезете в полето на работа и да усетите кое ви докосва от всичко което се случва.

Може ли да се правят индивидуални констелации?

Разбира се могат да се правят и индивидуални констелации.

Колко дълго се правят констелации?

Обикновено констелациите могат да продължат повече от един терапевтичен семинар, но това зависи от участника – как той е представил темата, която ще се разглежда и какво ще се прояви по времена работата още.Това е процес,който е повлиян от движения, които са извън нашите представи. Това е работа на ниво Душа и тя се повлиява по различен начин отколкото нашия ум. В душата и в подсъзнанието трансформациите са с различно времетраене.

Кога да чакам резултат?

Често задаван въпрос. При всеки е различно. Ние не знаем как работи тази велика сила и как подрежда и възтановява баланса в една семейна система и какви динамики се задействат. При всички случаи ще имате резултат, без начение кога.

Колко често се участва в контелации?

Берт Хелингер не препоръчва да се прави следваща констелация  по-рано от 2 месеца

Нужно ли е да разказвам за контелацията си?

Добре е да запазите за себе си това, което сте преживели. Така давате възможнотс на процеса да работи по-силно за вас.

Безопасен ли е метода?

Методът е доста сериозен за работа и е добре да се доверите на констелатори обучени на основите 4 правила на работа. В този метод се работи с цялата семейна система – живи и мъртви. И никак не е детска игра.

Констелаторът трябва да е преминал през много лична терапия, да е работил със своята семейна система , да е преминал супервизия при специалисти, за да го практикува и да съблюдава правилата на работа. Затова съветвам моите клиенти да изискват от констелатора да представи своята екпертност.

Понякога вместо да помогне, може да причини вреда в работат си. И то не само на клиента, но и на себе си.

Пиша това, защото в последно време има много самозвани школи, които обучават на метода, без да има никакъв контрол и етика в практикуването на този метод. Все пак Семейните констелации са  лицензирани от школата на Хелингер и никой няма право да нарушава патента и правото на автора му. Да си присвоява законите, които той е извел, труда му, знанията му като свои. Най-малко от етична гледна точка и уважение към личността му.

И в заключение ще кажа, това което научих от Берт Хелингер за работата на констелатора:

“ Когато работи с клиента, констелатора прави операция на душата на клиента  със скалпел“.