ДОБРОДЕТЕЛИ

ДОБРОДЕТЕЛИ

Ще споделя няколко реда за добродетелите.

Добродетелите са вътрешен ред или съдържание на душата. Този ред се придобива осъзнато или с целенасочено усилие от човека. Това са особени мисъл – форми, които се движат по-бързо от скоростта на светлината. Те могат да подчинят пространството и времето, когато вие усвоите една или друга добродетел на практика, то тогава получавате достъп до определена мисъл-форма, вибрираща на висока честота.
Негативните мисъл – форми и свързаните с тях пороци никога не напускат пространството на магнитното поле на Земята

Повечето добродетели ние придобиваме чрез опита. Негативните мисъл – форми и убеждения е необходимо да се преодолеят, за да придобием добродетели. Ние ги използваме, за мотивация да движим напред и не бива да ги възприемаме като врагове. Напротив целта на тяхното съществуване е да ни обезпечат защита, чувство на безопасност. Пороците ни създават илюзия за „зона на комфорт”. Една от причините, поради която хората не развиват в себе си добродетели е привързването към Земния ни живот, отношенията с близки, приятели, роднини. Хората се страхуват да не отидат твърде далеч в духовния си път и да бъдат изоставени от близките си, да не са сами.
Душата знае че трябва да развива добродетели, тя затова е тук, за да еволюира, да се учи. Затова създаваме дадена положителна или негативна ситуация.

За хората е предизвикателство да живеят в състояние на чиста любов. Един от начините да разберем това е да си изясним какво създаваме в живота си.

Много е важно да изградим една своя добродетел по собствена воля.

Добродетелите са стотици. Ето някой от добродетелите: приемане, вяра, служене, сила на духа, грижовност, преданост, благодарност, достойнство, етичност, прошка, творчество, сътрудничество, търпение, смиреност, постоянство, доверие, чисто намерение, благост, честност, милосърдие, мъдрост, хармоничност, искреност, самодисциплина, смирение, хумор, скромност, щедрост, справедливост, любезност, оптимизъм, радост, лоялност, доброта, подреденост, целенасоченост, правдивост, уважение, отговорност, удоволствие, оптимизъм и др.

Всичко, което правим и постигаме в живота си се проектира напред и назад в нашата генетична ДНК линия чрез морфогенетично поле. Променяйки себе си можем да променим много хора в миналото и бъдещето, казано на земен език, защото минало и бъдеще няма, всичко се случва СЕГА.

Ако един човек се промени, той прави това за много хора. Не е нужно да им обяснява, а само да е до тях, тъй като ние непрекъснато общуваме помежду си на ниво ДНК. Невидимия свят е много повече от видимия.

Ако всеки започне да развива добродетелите си, то ние ще можем да „огънем” времето, което ще направи възможно това да се лекуваме само с енергия.

Ето защо в ThetaHealing ние работим като негативните чувства ги използваме, за да разберем какво учи човек и неговата душата, коя добродетел изгражда. Освен това самата ни връзка със енергията на Създателя допринася за усилване на много от добродетелите ни, защото това е пространство на любов. Пребиването на мозъка в Тета честота също събужда центрове за осъзнаване на това кои сме ние и какво сме дошли да правим тук.

Колкото повече негативни чувства премахваме, толкова по-свободни сме.

Ако се нуждаете от промяна или имате въпроси, може да ми пишете.

С радост ще ви помогна!

Роси