СИЛАТА НА МИСЪЛТА – УПРАВЛЕНИЕ НА РЕАЛНОСТТА

СИЛАТА НА МИСЪЛТА - УПРАВЛЕНИЕ НА РЕАЛНОСТТА

Мисълта е единица енергия – умствена вълна, излъчвана от съзнанието Всяка мисъл допринася за окончателната картина на бъдещето. Въпреки че отдалечеността на материализирането на мисълта във времето за мнозина я прави почти невидима. Силата на мисълта зависи от намерението, вложено в нея, и емоционалната пълнота. Увереността в правото да има това, което човек иска, стремежът да постигне дадена цел и положителното емоционално настроение зареждат менталния образ, доближавайки момента на неговото материализиране. Страховете и съмненията блокират потока на енергия в посока към целта и насочват вектора на материализация в отрицателна посока. Превъртането през мислите на най-лошите сценарии, особено в комбинация с емоционални преживявания е енергичен принос за развитието на негативни събития.

Взаимодействие на менталната вълна

Мисълта е материална. Но само за един ден човек е в състояние да генерира хиляди мисъл-форми, много от които може да са несъвместими и дори да си противоречат. Конфликтните мисли и желания създават енергийни импулси в обратна посока. Излъчените единици на многопосочна енергия балансират помежду си и не достигайки целта се разпръскват в пространството. Мислите, сходни по качество на енергията, напротив ще влязат в резонанс и ще се слеят и значително ще увеличат силата и способността им да постигнат материализация.

Силата на мисълта и изтичането на енергия

Проблемът с напразното изтичане на  на енергия за безполезни мисли се крие в естественото непостоянство на ума. По правило хората не фиксират и не контролират потока на мислите си. И много често дори не си спомнят какво мислят през повечето време. Затова по-голямата част от силата на мисълта се разпръсква в пространството в произволни образи, които рядко съвпадат с реалните желания на хората. Без съзнателен контрол мозъкът се заема с това, което е необходимо: повтаря ситуациите от миналото, превърта страхове за бъдещето, съмнява се, фантазира, анализира. В този случай по-голямата част от работата на ума, за която харчим енергия, не носи никаква полза. Мисли, провокиращи изтичане на енергия: Превъртане в паметта на ситуации от миналото. Изключение прави анализът на ситуацията от миналото, за да се направи заключение и да се реши нерешен проблем. Висящите проблеми от миналото привличат част от енергийния ресурс върху себе си. И тяхната резолюция освобождава нови резерви на сила. Мисли за неясно бъдеще. От една страна  мислите за бъдещето са енергиен принос за бъдещия ви свят. Това може да бъде полезно при планиране и визуализиране на дадена цел. Но ако картините на бъдещето са твърде разделени от реалността, това е загуба на енергия. Целите трябва да са реални и съпоставими във времето, в противен случай вероятността за тяхното постигане е много малко вероятна. Страхове и съмнения. Това са основните врагове по пътя към целта. Силата на мисълта се подсилва от вярата, а неверието в собствените сили е пътят към пораженитео. Съмнението е антагонист на вярата, което е съществено условие за всяка материализация. Резултат от среща на конструктивна мисъл и страх. В резултат на това има взаимно унищожаване на противоположни в насочените енергийни потоци „Искам“ и „А ако не мога“.

Два ментални принципа

Вихър от мисловна енергия Всяка мисъл е квант енергия с определена сила, честота и посока. Мисълта има торсионна природа. Тоест, посоката на мисълта се определя не от заряд, както в частици на атом, а от посоката на въртенето му около собствената му ос. Отрицателните мисли създават торсионни полета с ляво въртене, енергията на които е насочена към унищожавнето и разпръскването. Силата на мислите на човека, насочени към създаване и позитивност, създава правилна торсионно въртене. Такива вихри участват вподдържането на космическия ред. Пример за това е законът на привличането. Унищожаването и създаването са два принципа, чрез които съзнанието създава света като прави избор. В крайна сметка понякога, за да създадете нещо, трябва да унищожите нещо. Изборът започва с мисъл и едва тогава чрез действие се отразява в материята.

Фактори, които засилват силата на мисълта:

Емоционален подем – състоянията на радост и вдъхновение насищат мисъл-формите, като ги тласкат към най-бързото проявление в материята. Мислите, родени в състояние на щастие и любов, резонират с цялата Вселена, което също им дава допълнителна сила. Въпреки това, състояния: силно негодувание или агресия, по време на избухване на гняв и омраза също имат огромна сила и енергия за реализацияра им. Ето защо в такива състояния е по-добре да избягвате негативни мисли за своя или чужда сметка.

Променено състояние на съзнанието – Мислите в специално променено състояние на съзнанието, силно влияят на пространството и се реализират за кратко време. Това променено състояние се постига чрез молитви, мантри, медитации, дихателни практики. Древните свещеници и магьосници са били в състояние да контролират космоса чрез промяна в състоянията си. Има версия, че известните пирамиди в Гиза са построени по този начин, използвайки един от методите на влияние от силата на мисълта – телекинезата.

Намерение –  Това е воля за действие, усещане за сила и право на нещо. Намерението  означава да искаш, да смееш и да можеш. Да искаш означава да имаш желание. Да се осмеляваш означава да имаш смелостта да претендираш за желаното. А да можеш – означава да можеш да реализираш плана. Силата на мисълта, подкрепена от правилното намерение  може да повлияе значително на събитията и да изпълни желанията за кратко време.

Съгласие на душата

Всяка мисъл се отразява в цялата структура на човешката душа. Във физическия план мисловният процес е свързан с преминаването на електрически импулси през нервните връзки на мозъка. В астралния план мисълта е придружена от емоционална реакция. Менталното ниво проверява мислите за логически смисъл. А на душевно ниво мисълта получава отговор от Висшия Аз. Висшият Аз или душата реагира на умствения образ, възникнал с резонанс и приемане, само ако мисълта е хармонична и ако не противоречи на Всеобщия закон. Ако мисловният образ е разрушителен и фалшив, Висшият Аз отговаря с отказ и отхвърляне, което се отразява в чувствения фон на изпращача на мисълта. Понякога логиката на рационалния ум може да заглуши гласа на душата и да принуди човек да си поставя изключително рационални задачи. Силата на мисълта в този случай все пак до голяма степен ще зависи от съгласието на вътрешната духовна същност. Мислите и идеите, които са съгласни с духовната същност, получават мощен допълнителен тласък за тяхното материализиране. Затова е толкова важно човек, когато прави избор да може да слуша сърцето си. Смята се, че именно чрез сърдечната чакра се осъществява връзка с Висшия Аз. И само тази цел, която е избрана от стремежа на сърцето, а не на ума съхранява в себе си истинското съхранение на душата, поради което намира допълнителна помощ от висшите космически сили на Вселената.


Затова в ThetaHealing използваме силата на мисълта, за да извършваме промени и да манифестираме желания в променено състояние на мозъчната вълна – тета вълна.

Затова в ThetaHealing използваме силата на мисълта, за да извършваме промени и да манифестираме желания в променено състояние на мозъчната вълна – тета вълна.

В основата на метода лежи използването на вълнова активност на мозъка. Когато мозъка функционира на тета вълни, то ние активираме способности и таланти, достига се душевно равновесие, развива се интуицията и екстра-сензорните възможности. Освен това в тета състояние е много лесно да се открият неосъзнатите убеждения и програми, които подхранват нашите страхове, болести, фобии и др. Тази практика помага много бърз достъп до подсъзнанието и мигновено избавяне от тези негативни програми.

За да се научите как да променяте мисловните си модели ви каня да се запишете на курс за начинаещи по Тетахилинг.


Ако статията ви е харесала, споделете я с приятели!